BLOG

Дозвільна документація для використання джерел іонізуючого випромінювання у питаннях і відповідях

adminhq

0

Питання №1: Що таке джерело іонізуючого випромінювання (далі –ДІВ)?

Відповідь: відповідно до п. 1.13 «Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України» затверджених наказом МОЗ України N 54 від 02.02. 2005 року (далі – ОСНП) ДІВ – це об’єкт, що містить радіоактивну речовину, або технічний пристрій, який створює або в певних умовах здатний створювати іонізуюче випромінювання.

Всі ДІВ діляться на відкриті, закриті та пристрої, які генерують ДІВ. Відкриті та закриті ДІВ в приватній сфері, практично, не використовуються та мають окремі вимоги для використання.

Найпоширеніші у сфері надання медичних та ветеринарних послуг пристрої, що генерують ДІВ. До них відносяться рентген апарати та дефектоскопи.

Питання № 2: Як зрозуміти, чи нам потрібні дозвільні документи для використання ДІВ?

Відповідь: відповідно до закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» та ОСНП, для використання ДІВ, за рядом виключень, необхідно отримати дозвіл (санітарний паспорт) та ліцензію, які є взаємодоповнюючими документами та свідчать про виконання вимог санітарного законодавства і дотримання ліцензійних умов. Вказані виключення встановлюються наказом Державної інспекції ядерного регулювання України № 138 від 03.12.2013 р. До таких виключень належать всі радіонуклідні ДІВ, активність яких за окремим радіонуклідом не більша ніж 15 рівнів активності або питомої активності та всі радіонуклідні ДІВ, які відносяться до 5-ї категорії закритого джерела.

На практиці, якщо Ви не підприємство, де використовують радіоактивні газорозрядники або радіоактивні сповіщувачі диму, то навряд у Вас є обладнання, яке відноситься до закритих малоактивних ДІВ, що звільнені від ліцензування

Детально, правила поводження з ДІВ, у тому числі порядок отримання дозвільної документації для використання ДІВ, встановлюються цілою низкою нормативних актів з переліком яких можна ознайомити на сайті Державної інспекції з ядерного регулюваня: http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/36474

Якщо Ви здійснюєте діяльність як багатопрофільна чи стоматологічна клініка або ветеринарна лікарня, вірогідніше за все, у Вас є ДІВ, для використання яких потрібні дозвільні документи.

Питання № 3: Скільки часу потрібно, щоб отримати дозвіл (санітарний паспорт) та ліцензію на використання ДІВ?

Відповідь: 4-6 місяців

Питання №4: Чи дає право санітарний паспорт ДУ «Харківський лабораторний центр МОЗ України» здійснювати діяльність з ДІВ?

Відповідь: ні, не дає. Повноваження видавати Дозвіл (санітарний паспорт) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання мають лише управління Держпродспоживслужби.

До осіб, що здійснюють діяльність з використанням ДІВ на підставі санітарного паспорту, виданого ДУ «Харківський лабораторний центр МОЗ України», може бути подано позов про зупинення діяльності з ДІВ.

Питання № 5: Що, окрім отримання дозвільних документів, потрібно для використання ДІВ?

Відповідь: необхідно проводити передбачені ОСПУ-2005 заходи із забезпечення протирадіаційного захисту в умовах практичної діяльності та дотримуватися вимог до проектування, розміщення і організації роботи з ДІВ.

Тобто, персонал має пройти відповідне навчання, приміщення та спецодяг повинні відповідати вимогам ОСНП, та все це має фіксуватися у внутрішніх документах,  погоджених з державними органами.

Питання №6: Яка відповідальність за використання ДІВ без дозволу (санітарного паспорту) та ліцензії?

Відповідь: відповідно до закону Украни «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» за провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії, щодо якої встановлені вимоги обов’язкового отримання ліцензії та/або іншого документа дозвільного характеру і реєстрації, без одержання таких документів або реєстрації передбачено штраф у розмірі від 8 500 грн до 850 000 грн.

Відповідно до ст. 265. Кримінального кодексу України придбання, носіння, зберігання, використання, передача, видозмінення, знищення, розпилення або руйнування джерел іонізуючого випромінювання без передбаченого законом дозволу карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

Питання №7: Чи є на сьогодні в Україні практика притягнення до відповідальності за відсутність  дозвільних документів для використання ДІВ?

Відповідь: хоча, до розгляду в суді, кримінальні справи порушені за ст.. 265 КК України доходять не часто, все ж прецеденти існують.

Наприклад:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/52581215

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/46116509

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57007598

Також, існує практика накладення штрафу за провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії без отримання необхідних дозвільних документів. Наприклад:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59192116

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38073186

Питання №8: Яку звітність передбачена для осіб, що мають дозвіл (санітарний паспорт) та ліцензію на використання ДІВ?

Відповідь: річний звіт про аналіз безпеки провадження діяльності з  використання ДІВ, що подається до відповідного відділення Державної інспекції з ядерного регулювання та Держпродспоживслужби до 15 січня кожного року.

До питання відмінності між знаком відповідності технічним регламентам і знаком відповідності в системі УкрСЕПРО

adminhq

0

Не дивлячись на те, що маркування товарів в Україні знаком відповідності технічним регламентам та національним знаком відповідності в системі УкрСЕПРО започатковане більш ніж 10 років тому, на практиці, виникає питання, яка ж різниця між трилисником в замкнутому колі (або квадраті, або без нічого) і трилисником в розірваному колі. Ускладнює ситуацію часткова ідентичність знаків та схожість термінів.

Зміною №1 ДСТУ 2296-93 в 2002 році назва стандарту викладена як «Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування» (далі – Стандарт).  Таким чином, трилисник в замкнутому колі (або квадраті, або без нічого) носить назву знаку відповідності.

До лютого 2016 року трилисник в розірваному колі іменувався національним знаком відповідності. Але, після скасування Постанови КМУ від 29.11.2001 № 1599 «Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності» та вступу в силу постанови КМУ від 30.12.2015, № 1184 «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил і умов його нанесення» (далі – Постанова) трилисник в розірваному колі іменується знаком відповідності технічним регламентам.

Знак відповідності технічним регламентам наноситься тільки на ті види продукції, опис яких міститься в технічних регламентах і засвідчує відповідність позначеної ним продукції вимогам технічних регламентів.

Знак відповідності застосовується при сертифікації продукції в Системі сертифікації УкрСЕПРО. Перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні затверджено наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01.02.2005 № 28. Продукція, не зазначена в згаданому переліку, може бути сертифікована в добровільному порядку.

Особа, що отримала і декларацію відповідності технічним регламентам, і сертифікат відповідності, має право наносити як знак відповідності технічним регламентам, так і знак відповідності в системі УкрСЕПРО.

Варто відзначити, що Україна знаходиться в процесі заміщення сертифікації в системі УкрСЕПРО на підтвердження відповідності технічним регламентам. По міру врегулювання окремих видів продукції технічними регламентами, список продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації, буде скорочуватися.

Знак відповідності в системі УкрСЕПРО Знак відповідності технічним регламентам
Як виглядає

(знаки вказані без номеру орану підтвердження відповідності!)

 

 220px-UkrSEPRO_Voluntary.svg220px-UkrSEPRO.svg220px-UkrSEPRO.svg - копия  1307544462_5
Чим регулюється порядок нанесення ДСТУ 2296-93 «Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування» Постанова КМУ від 30.12.2015, № 1184 «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил і умов його нанесення»
Нормативний акт, що встановлює на яку продукцію наноситься Перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01.02.2005 № 28 Відповідний технічний регламент
Коли може бути нанесено Після отримання сертифікату відповідності в системі УкрСЕПРО Після отримання (складання) декларації відповідності